Nye regler for teoriundervisning

Nye regler for teoriundervisning

Pr. 1. april 2014 kan pc-undervisning (hvor du selv sidder ved en pc) kun anvendes i meget begrænset omfang. De nye regler er beskrevet således i politiets vejledning til undervisningen: Et IT-baseret undervisningsprogram er et medie, hvor eleven selvstændigt kan gennemføre køreundervisningen uden kørelærerens medvirken. Forskellen på et IT-baseret undervisningsprogram og egentlig kørelærerundervisning er, at det IT-baserede undervisningsprogram alene er et hjælpemiddel til brug for kørelærerens undervisning, mens kørelærerundervisningen foregår som en aktiv dialog mellem kørelæreren og eleverne. IT-baserede undervisningsprogrammer kan anvendes på samme måde som andre hjælpemidler som video, lysbilleder, PowerPoint, teoribog og lignende i køreuddannelsen. Anvendes IT-baserede undervisningsprogrammer, […]

Read more »